https://language-clubhouse.com/wp-content/uploads/2020/10/DSC00246.jpg
ENGLANNINKIELINEN KERHO 4-8 VUOTIAILLE

Kommunikoidaan englanniksi ja pidetään hauskaa.

Aluksi tutustumme lapseen ja vanhempiin videon välityksellä ja selvitämme lapsen kielitason. Sen jälkeen valitsemme yhdessä lapselle sopivan ryhmän. Käytämme opetuksessa CEFR kielitasoja (Common European Framework of Reference for Languages).

Kerhossa lapsia haastetaan erilaisilla oppimistehtävillä ja heitä motivoidaan oppimaan lisää ja olemaan aktiivisia tunnilla ja sen ulkopuolella. Vanhemmat saavat pääsyn verkkokurssille ja kirjautumisoikeuden oppimisalustan vuosiohjelmaan jonka avulla voitte jatkaa kerhossa opittuja leikkejä kotona.

Aikataulu: 25 minuutin online oppitunti kaksi kertaa viikossa.

Materiaalit:
Language Clubhouse English for young learners’ programme. Lapset saavat käyttöönsä verkko-ohjelman, jossa on kaikki kerhossa tarvittavat oppimateriaalit ja jota he voivat harjoitella kotona kerhojen välillä.
7 päivän ilmainen kokeilu
https://language-clubhouse.com/wp-content/uploads/2020/10/DSC00190.jpg
1 2 3 LEARN WITH ME!

Oppimistavoitteet

Lapset oppivat

  • Lukemaan ja kirjoittamaan englanniksi. Ensin sanatasolla ja sitten lausetasolla.
  • Rakentamaan täsmällisiä lauseita uutta sanastoa käyttäen.
  • Ymmärtämään ja esittämään ajatuksiaan englanniksi tutuista aiheista.
  • Ymmärtämään lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä, jotka sisältävät usein esiintyviä sanastoa ja yhteisiä kansainvälisiä ilmaisuja
  • Kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista.
  • Kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia muistiinpanoja ja viestejä
  • Kuuntelemaan ja ymmärtämään selkeää, hidasta, vakiomuotoista puhetta
7 päivän ilmainen kokeilu