TERMS OF USE (IN ENGLISH)

KÄYTTÖEHDOT (SUOMI)

VERKKOKAUPAN YLEISET EHDOT

VERKKOKAUPAN YLEISET EHDOT

1. KÄYTTÖEHTOJEN KOHDE JA PALVELUN KUVAUS

Language Clubhouse Oy (jäljempänä ”Yritys”) tarjoaa palveluita ja tuotteita, kuten varhaisen kielenopetuksen koulutuksia, ohjelmia ja kursseja verkkokoulutuksena (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäjilleen (jäljempänä ”Asiakas”) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun tarkempi sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten ja erityisehtojen mukaisesti.

Palvelun tuottaminen ja käyttö

Yrityksellä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Yrityksellä on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Yritys pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelussa julkaistavilla tiedotteilla.  

Yrityksellä on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen. Yritys pyrkii tällöin ilmoittamaan tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla. 

Sovellettavat sopimusehdot ja soveltamisjärjestys. 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluun ja Palvelusta saatavien Yrityksen tuottamien palveluiden ja tuotteiden käyttämiseen ja tilaamiseen. Lisäksi Palvelun eri osissa voidaan edellyttää erillisten sopimusten tekemistä Yrityksen kanssa näistä ehdoista poikkeavin tai näitä ehtoja täydentävin erityisehdoin ja palvelukuvauksin. Jos nämä yleiset ehdot ja tiettyä Palvelun osaa koskevat tarkemmat ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan kyseisen Palvelun osan osalta ensisijaisesti tarkempia ehtoja ja toissijaisesti näitä yleisiä ehtoja.

Nämä yleiset ehdot (jäljempänä ”Yleiset ehdot”) soveltuvat, kun Asiakas tekee ostoksia Yrityksen verkkosivustolla, www.language-clubhouse.com (jäljempänä ”Verkkosivusto”). Henkilötietojen käsittelyyn Verkkosivustollamme sovelletaan Tietosuojakäytäntöämme, joka on saatavilla https://language-clubhouse.com/privacy-policy/

Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Yleiset ehdot voidakseen tehdä tilauksen Verkkosivuston kautta. Hyväksymällä Yleiset ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne. Lisäksi asiakas vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä Tietosuojaselosteen [https://language-clubhouse.com/privacy-policy/], jossa selitetään, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään.

Palvelun käytöstä syntyvä tietoaineisto. 

Siten kuin Yrityksen asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa on tarkemmin kuvattu, Yrityksellä on lainmukaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen nojalla oikeus kerätä, tallentaa ja käsitellä kaikkea Palvelun käytöstä syntyvää tietoaineistoa. Kaikki Palvelun käytöstä syntyvä tietoaineisto jää Yrityksen omistukseen, ja Yrityksellä on oikeus käyttää sitä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Paitsi milloin tietosuojaselosteesta tai sovellettavasta tietosuojalainsäädännöstä toisin johtuu.

2. SOPIMUKSEN KOHDE JA SOPIMUSKAUSI

Kun asiakas ostaa Verkkosivustolta Palveluun oikeuttavan lisenssin, asiakkaalle luovutetaan käyttöoikeus teoskappaleeseen yhdeksi vuodeksi. Tähän teoskappaleeseen kohdistuu tekijänoikeus. Tekijänoikeus kuuluu teoskappaleen luovuttajalle.

3. PALVELU JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Maksulliset palvelut

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata Palvelussa tarjolla olevia erilaisia tuotteita tai palveluita verkkomaksuilla, luottokorttimaksuilla tai muuta ilmoitettua maksuvälinettä käyttäen. Yritys ilmoittaa kunkin tuotteen tai palvelun osalta maksutavan mukaisen hinnan ja näitä ehtoja täydentävät toimitusehdot erikseen.

Asiakkaan peruuttamisoikeus. 

Asiakkaalla ei ole tilauksen peruuttamisoikeutta sen jälkeen kun tuotteen tai palvelun toimittaminen on Asiakkaan suostumuksen perusteella sähköisesti aloitettu.

Alaikäiset Asiakkaat

Palvelun käyttö on sallittu vain yli 16-vuotiaille henkilöille.

Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä hyväksynyt nämä käyttöehdot sekä Yrityksen Palvelun asiakasrekisterin tietosuojaselosteen ja kun Yritys on hyväksynyt Asiakkaan maksusuorituksen tuotteen tai palvelun hankkimiseksi.

Asiakkaan Palvelussa antamien tietojen oikeellisuus

Asiakkaan Palvelussa antamat toimeksiannot käsitellään ja välitetään Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta eikä Yrityksellä ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja. 

Asiakaskohtaisten palveluiden ja tuotteiden ajallinen kesto

Yritys ilmoittaa määräaikaisten Palvelun osien osalta kyseisen osan voimassaoloajan joko palvelun tilaamisen yhteydessä tai muulla tavoin Palvelussa. Asiakkaan tulee huomioida, että Palvelu ja sen sisältämät ominaisuudet eivät ole luonteeltaan ikuisia, eikä Yritys takaa Palvelun tai sen kautta hankittujen tuotteiden tai palveluiden muuttumattomuutta. 

4. HINNAT, MAKSUTAVAT JA MAKSUEHDOT

Verkkosivustolla myytävien Palveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto on esillä Verkkosivustolla ja kutakin Palvelua koskevat hinnat esitetään myös kyseisen Palvelun kuvauksessa. Hinnat eivät sisällä maksutavasta aiheutuvia kustannuksia. Maksukulut esitetään erikseen kunkin tilauksen osalta ennen tilauksen tekemistä. Yritys pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa hinnastoa. 

Asiakas voi maksaa verkkokaupassa ainoastaan käyttämällä Yrityksen kulloinkin hyväksymiä maksutapoja. Verkkokaupassa hyväksytyt maksutavat ovat luottokortti- ja verkkopankkimaksu sekä lasku erikseen sovittaessa. Paytrail Oyj (2122839-7) toimii maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai Mastercard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksunsaajana korttilaskulla.

5. PERUUTTAMISOIKEUS

Asiakkaalla ei ole tilauksen peruuttamisoikeutta sen jälkeen kun maksullisen tuotteen tai palvelun toimittaminen on Asiakkaan suostumuksen perusteella sähköisesti aloitettu. Asiakkaalla on kuluttajana oikeus peruuttaa verkkokaupasta ostamansa palvelut kuluttajansuojalain mukaisesti 14 päivän kuluessa tavaroiden ja palveluiden vastaanottamisesta ilmoittamalla tästä Yritykselle. Tämä 14 päivän aika lasketaan siitä alkaen kun maksuttoman kokeiluversion käyttöönotto on alkanut.

Asiakas voi käyttää peruuttamisoikeuttaan täyttämällä Verkkosivustolla saatavilla olevan peruuttamislomakkeen ja lähettämällä sen palautettavien palveluiden osalta peruuttamista koskevan ilmoituksen, mukana Yritykselle osoitteeseen marko@language-clubhouse.com.

Palautamme asiakkaalta saamamme maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Hyvitys asiakaspalautuksesta suoritetaan tilisiirtona asiakkaan ilmoittamalle tilille. Yritys ei hyvitä mahdollisesti asiakkaan valitseman maksutavan vuoksi kertyneitä korkoja tai muita mahdollisia lisämaksuja.

Asiakkaan Palvelun sulkeminen

Yrityksellä on oikeus sulkea Asiakkaan Palvelu kokonaan tai osittain ja jättää Asiakkaan antama toimeksianto täyttämättä, jos: 

  1. Asiakas on laiminlyönyt erääntyneen saatavan suorittamisen maksukehotuksesta huolimatta,
  2. Asiakas rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
  3. Asiakas on antanut Asiakkaan Palvelun avaamisen yhteydessä tai myöhemmin oleellisesti virheellisiä tietoja, tai
  4. On syytä epäillä, että Asiakas käyttää Palvelua lainvastaiseen toimintaan.

Sopimuksen päättymisen seuraukset

Sopimuksen päättyessä Yrityksellä on oikeus estää Asiakkaan Palvelun käyttö.

Ilmoitukset

Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset (mukaan lukien irtisanomisilmoitus) Yrityksen sähköpostiosoitteeseen marko@language-clubhouse.com. Asiakkaan postitse lähettämä ilmoitus katsotaan tulleen Yrityksen tietoon seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä ja sähköpostitse lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

Yritys voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Palvelun verkkosivuilla.

6. YLIVOIMAINEN ESTE

Jos Yritys ei pysty täyttämään näissä ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi, Yritys ei ole vastuussa viivästyksistä tai muusta aiheutuneesta haitasta tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa yleisiä työtaistelutoimenpiteitä, sotatoimia, luonnonmullistuksia sekä ongelmia tietoliikenneyhteyksissä.

7. TEKIJÄNOIKEUS JA IMMATERIAALIOIKEUS

Verkkosivusto ja sen sisältö ovat Yrityksen. Palvelu sisältää ja sen kautta on saatavilla tekijänoikeudella, ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa tai Palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta levittää, muunnella, julkaista, käyttää kaupalliseen tarkoitukseen, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää Palvelusta tai sen kautta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään. Palvelussa esitetyn tai sen kautta saatavilla olevan aineiston oikeudenhaltija voi tehdä vaatimuksia suoraan Asiakasta kohtaan suojatun aineiston tämän kohdan vastaisen käytön perusteella.

8. PALVELUN YLLÄPITÄMINEN JA VIKOJEN KORJAAMINEN 

Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen. Yritys pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset keskeytykset ja virheet kohtuullisessa ajassa.

Tilapäiset keskeytykset

Yrityksellä on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Yritys pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Yritys tiedottaa Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla. 

9. REKLAMOINTI PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Asiakkaan on reklamoitava Yritykselle havaitsemastaan virheestä ja vaadittava virheen oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. 

Yrityksellä on oikeus oikaista virhe, jos se asiakkaan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Jollei virhettä voida korjata tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti virheestä, on asiakkaalla oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus.

Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta virheen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajansuojalain vahingonkorvaussäännösten mukaisesti. Yritys ei ole vastuussa virheen aiheuttamista vahingoista, jos virhe aiheutuu Yrityksestä riippumattomasta syystä taikka Yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä. Asiakkaalla on oikeus saada korvaus virheen aiheuttamista välillisistä vahingoista vain silloin kun virhe johtuu Yrityksen puolella olevasta tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, etteivät virheen aiheuttamat vahingot hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny. Muun kuin kuluttaja-asiakkaan osalta Yritys ei ole vastuussa virheen aiheuttamasta vahingosta.

Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot

Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja internetiin) eivät kuulu Palveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja päivityksistä. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Yrityksen tai Palvelun toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta.

10. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää hankkimaansa koulutuspalveluun liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmansille osapuolille.

Yrityksellä on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Yritys ilmoittaa Asiakkaalle siirrosta hyvissä ajoin etukäteen. Yrityksellä on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Yrityksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

11. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Language Clubhousen ja asiakkaan väliset Verkkokauppaa tai näitä Yleisiä ehtoja koskevat riitaisuudet käsitellään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne kuluttajan Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Kuluttaja-asiakkaalla on aina myös oikeus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan tästä. Asiakas voi tehdä valituksen myös suoraan verkossa käyttämällä EU-komission verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua.

12. YLEISTEN EHTOJEN MUUTOKSET

Language Clubhouse varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä Yleisiä ehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset ehdot ovat saatavilla Verkkosivustolla. Jatkamalla Verkkokaupan käyttöä Yleisten ehtojen päivityksen jälkeen, asiakkaan katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Yleiset ehdot. Nämä Yleiset ehdot päivitettiin viimeksi 08.01.2020.

 

 

ONLINE STORE TERMS AND CONDITIONS

1.APPLICATION AND SERVICE DESCRIPTION

Language Clubhouse Oy (hereinafter “the Company”) provides its services and products such as early language training, programmes and courses in the form of online training (hereinafter “the Service”) to its users (hereinafter “Customer”) in accordance with these terms and conditions. The specific content of the Service is determined in the service descriptions or specific terms set out on the Service website of the Service or in connection with the subscription to the Service.

The provision and use of the Service

The Company has the right to provide the Service as it deems appropriate. The Company has the right to make modifications that may affect the content, technology or use of the Service. If such modifications require changes to the Customer’s devices and software, the Customer is responsible for carrying out such changes at their own expense. The Company will endeavour to notify the Customer of any changes affecting the Customer within a reasonable time in advance, for example, through notices published on the Service.

The Company has the right to discontinue providing the Service or any part thereof. The Company will endeavour to notify the Customer of such decisions within a reasonable time in advance, for example, through the Service website.

Applicable terms of contract and order of application.

These Terms and Conditions apply to the Service and to the use and ordering of the services and products provided by the Company through the Service. In addition, certain parts of the Service may require separate contracts with the Company, including special terms and service descriptions that differ from or add to these general terms and conditions. In case these general terms and conditions and the specific terms concerning a certain part of the Service are in conflict, the more specific terms will apply primarily, and these general terms and conditions secondarily where the part of the Service in question is concerned.

These general terms and conditions (hereinafter “the Terms and Conditions”) apply when the Customer makes purchases on the Company’s website, www.language-clubhouse.com (hereinafter “Website”). The processing of personal data on the Website is subject to our Privacy Policy, which is available at https://language-clubhouse.com/privacy-policy/.

The Customer must agree to these Terms and Conditions before placing an order through the Website. By accepting these Terms and Conditions, the Customer confirms that they have read and accepted these Terms and Conditions and commits to obeying them. The Customer also confirms that they have read and understood the Privacy Policy [https://language-clubhouse.com/privacy-policy/], which contains information about the processing of personal data.

Data generated by the use of the service.

The Company has the right, under the legal basis for processing personal data, to collect, store and process any data generated by the use of the Service, as described in the Privacy Policy of the Company’s customer register. All data generated by the use of the Service will remain the property of the Company and will be used by the Company for the purposes described in the Privacy Policy, unless otherwise stated in the Privacy Policy or required by applicable data protection law.

2.SUBJECT AND CONTRACT PERIOD

When the Customer purchases a license from the Service on the Website, the Customer is granted a one-year license to use the Service. The Service is subject to copyright. The copyright belongs to the supplier of the Service.

3.THE SERVICE AND CONTRACT INITIATION

Chargeable services
The Customer can order different products and services available through the Service by online payment, credit card payment or by using another specified method of payment. The Company will state the price of each product or service separately according to the method of payment and the Terms of Delivery complementing these terms.

Customer’s right of withdrawal.

When the Customer purchases chargeable products or services through the Service, the Customer has no right of withdrawal after the delivery of the product or service has been initiated by electronic means with the Customer’s consent.

Underage customers

The use of the Service is limited to individuals over the age of 16. Initiation of the contract
A contract is initiated when the Customer, during registration, has agreed to these Terms and Conditions and the Privacy Policy of the Company’s customer register and when the Company has acknowledged the Customer’s payment for the purchase of the Company’s product or service.

Validity of the information provided by the Customer in the Service

The orders placed by the Customer in the Service are processed and delivered according to the information provided by the Customer. The Customer is responsible for the validity of the information they provide, and the Company has no obligation to check or complement the information provided by the Customer.

Duration of personal services and products

For the fixed-period parts of the Service, the Company will indicate the period of validity at the time of ordering the Service or in some other way within the Service. The Customer must note that the Service and its features are non-perpetual, and the Company does not guarantee that the Service or the products or services purchased through it will remain unchanged.

4.PRICES, PAYMENT METHODS AND PAYMENT TERMS

The prices of the Services are determined by the pricelist published on the Website. The prices for each Service are also specified in the description of the service in question. Prices do not include the costs incurred by the selected payment method. Payment charges will be separately specified for each order before completing the order. The Company reserves the right to change the pricelist at any time.

The Customer may only use payment methods that are valid and accepted by the Company. The online store accepts credit card and online payments. An invoice may also be issued upon separate agreement. Paytrail Oyj (2122839-7) acts as an implementer of the payment handling service and as a payment service provider in cooperation with Finnish banks and credit institutions. In payments made with Visa, Visa Electron or MasterCard, Paytrail Oyj will be shown as the recipient in the invoice.

5.CUSTOMER’S RIGHT OF WITHDRAWAL

When the Customer purchases chargeable products or services through the Service, the Customer has no right of withdrawal after the delivery of the product or service has been initiated by electronic means with the Customer’s consent.
In accordance with the Consumer Protection Act, the Customer has the right to cancel the Services purchased from the online store by notifying the Company of the cancellation within 14 days after the receipt of ordered goods or services. This 14-day period starts from the date of delivery of the free trial version.

The Customer may exercise their right of withdrawal by completing a cancellation form available on the Website and by sending a cancellation notice, together with the attached cancellation form, to the Company at marko@language-clubhouse.com.

We will refund any payments received from the Customer within 14 days after receiving the cancellation notice. The refund will be made by bank transfer to the account specified by the Customer. The Company will not refund any interest or other additional fees accrued as a result of the payment method chosen by the Customer.

Termination of the Customer’s Service

The Company has the right to terminate the Customer’s Service in part or in full and to refuse to execute the Customer’s order in the following cases:

  1. The Customer has neglected to pay an outstanding claim despite a request for payment
  2. The Customer has violated their contractual obligations
  3. The Customer has provided false information to the Company during or after registration
  4. There is reason to suspect that the Customer is using the Services for illegal activity

Termination of the contract

Upon the termination of the contract, the Company has the right to prevent the Customer from using the Service.
Notices
The Customer must send all written notices regarding this contract (including the cancellation notice) to the Company’s email address: marko@language-clubhouse.com. A notice sent by the Customer will be deemed to have been received by the Company on the seventh (7) day after mailing and an email on the following business day.

The Company may send written notices regarding the contract to the last email address provided by the Customer. General announcements concerning the Service may also published on the website.

6.FORCE MAJEURE

If the Company is unable to fulfil its obligations under these Terms and Conditions due to a Force Majeure event, the Company will not be held liable for any delay, damage or loss. Force Majeure events include, for example, strikes, acts of war, natural disasters and failures in telecommunication.

7.COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT

The Website and its content are owned by the Company. The Service contains and provides access to materials that are protected by copyrights and intellectual property rights. The Customer may not, for any other than personal purposes, distribute, modify, publish, commercially exploit, copy or otherwise use the material obtained from or through the Service without the express written permission of the author, right holder or the Company, or unless explicitly stated in the Service (e.g. press releases). The right holder of the material included in or accessible through the Service may make claims directly against the Customer if protected material is wrongfully used as described in this section.

8.MAINTENANCE AND RECTIFICATION OF DEFECTS

Maintaining the service and rectification of defects. The Company will use its best endeavours to ensure the proper functioning of the Service and to correct any interruptions or errors in the Service within a reasonable time.

Temporary interruptions

The Company has the right to temporarily disable the Service or a part thereof if it is necessary on reasonable grounds. In such case, the Company will make its best efforts to ensure that the interruption is kept as short as possible and will cause as little disturbance to the Customer as possible. Where possible and appropriate, the Company will inform the Customer of any interruption in advance, for example, on the Service website.

9.NOTIFICATION OF DEFECTS AND LIABILITY

The Customer must notify the Company of any defects and request the rectification of
identified defects within a reasonable period from the time they noticed or should have noticed the defect.
The Company has the right to correct the defect if it offers to do so immediately after receiving notification of a defect. If the defect cannot be corrected within a reasonable time after receiving notification of a defect, the Customer is entitled to a price reduction proportionate to the defect.

The Customer has the right to claim compensation for any direct damage caused by the defect in accordance with the provisions of the Consumer Protection Act. The Company will not be liable for damages caused by a defect if the defect is due to any circumstances beyond the Company’s control. The Customer is entitled to compensation for indirect damages caused by a defect only if the defect is caused by the intentional actions or negligence of the Company. The Customer is always responsible for ensuring that no further damage will be caused by a defect as a result of their own actions or negligence. For non-consumer customers, the Company will not liable for any damage caused by a defect.

Customer’s devices and software

Any terminal devices, software and connections required for using the Service (such as mobile or Internet connections) are not included in the Service. The Customer is responsible for the acquisition, operation and updating of such devices.
The Customer is also responsible for ensuring that such devices and software do not interfere with or disturb the operation of the Company or the Service. Devices and software that may cause disturbance must be immediately removed from the Service.

10.CONTRACT TRANSFER

The user has no right to transfer their rights and obligations relating to the training service they have acquired to third parties.

The Company has the right to transfer the contract in part or in full to a third party. The Company will notify the Customer of the transfer well in advance. The Company also has the right to transfer its contractual claims to a third party. After the notification concerning the transfer of the claims, payments may only be validly made to the transferee.

The Customer has no right to transfer the contract to a third party without the Company’s prior written consent.

11.APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTION

These Terms and Conditions are governed by the laws of Finland, without regard to its conflict of law provisions. Any disputes between Language Clubhouse and the Customer regarding these Terms and Conditions will be settled in the South Ostrobothnia District Court.
However, according to the Consumer Protection Act (38/1978), a consumer has the right to file a suit in the district court that has jurisdiction in the area in which the consumer resides or is employed.

A consumer customer also has the right to take the dispute to the Consumer Disputes Board. The customer must contact the Consumer Advisory Service before taking the dispute to the Consumer Disputes Board. The Customer may also submit a complaint online using the European Commission’s Online Dispute Resolution service.

12.CHANGES TO THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Language Clubhouse reserves the right to change or update these Terms and Conditions at any time. The most up to date Terms and Conditions are available on the Website. By continuing to use the online store after any updates have been made to the Terms and Conditions, the Customer will be deemed to have accepted the updated Terms and Conditions. These Terms and Conditions were last updated on January 8, 2020.